Mattilsynet var på inspeksjon hos oss i juli 2012, og kontrollerte en rekke viktige punkter uten å ha en eneste bemerkning. Dette gjaldt antall hunder totalt, foring og renslighetsrutiner, kontroll av vaksinasjonsstatus m.m.

Det ble også gjennomført en grundig kontroll av uteområdene og våre rutiner for renhold av disse. Konklusjonen etter besøker var et det ikke var avdekket noen forhold som krevde tiltak fra vår side.

Vi har lagt ut en kopi av tilsynsrapporten dersom noen vil lese den.