Betingelser for hotellplass

 • Henting og levering utenom disse tidene kan kun avtales i spesielle tilfeller.
 • Bestilling av opphold er bindende, og evt avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling belastes 50% av oppholdets totale pris. Ved avbestilling senere enn 14 dager før ankomst, belastes oppholdets totale pris.
 • Hentes en hund tidligere enn avtalt, betales det for opprinnelig avtalt opphold.
 • Eiere som ønsker at hunden skal kunne løpe fritt på turer og i lek med andre hunder, tillater dette for egen regning og risiko.
 • Vi forplikter oss til å ta godt vare på hunden din og gi den godt tilsyn.
 • Hunden skal være ved normal god helse og fri for smittsomme sykdommer.
 • Hunden skal ha gyldig vaksinasjonsattest som må fremvises. (vaksine mot valpesyke (parvo) og vaksine mot kennelhoste skal ikke være  eldre enn et år. Er det over et år siden hunden fikk disse vaksinene sist så skal revaksinering ha skjedd 14 dager før oppholdet).
 • Skulle hunden skades eller forulykkes under oppholdet, har vi rett til å kontakte veterinær på eiers bekostning.
 • Skade som beror på hundens eget forhold eller noe hundeeieren selv eller noe denne er ansvarlig for, skal i sin helhet dekkes av hundeeieren.
 • Skade som skyldes hendelig uhell eller simpel uaktsomhet, skal i sin helhet dekkes av hundeeieren.
 • Labben Hundepensjonat kan ikke på noen måte gjøres økonomisk ansvarlig for skader eller sykdom som forvolder en hunds død, invaliditet som følge av forhold før, under eller etter oppholdet
 • Vi er kun ansvarlig for skade som beror på grov uaktsomhet fra vår side.
 • Vi tar ikke imot aggressive eller ustabile hunder.