Bestill Opphold

The Itexamlibrary provides cisco certified exam preparation materials and test questions and answers to improve your test scores with a 100% refund guarantee. This is the most effective way to pass the exam.
http://www.itexamlibrary.com/
If you really intend to pass and become a Cisco certification exam of Cisco secure mobile solutions, then please join us today, and by using two kinds of easy-to-use format, PDF documents and practical problems to write software for intelligent design.
cisco
Exam dump PDF and practical test questions will help you pass the exam quickly and smoothly. If you fail in the exam, you can get a full refund. You can believe that.
200-310 pdf
The Itexmlibrary is the best platform for providing 200-310 certification exams for cisco security mobile solutions.
1Z0-061 exam dumps
Itexmlibrary’s cisco security mobile solutions test material is good for passing the 1z0-061 test every week.
200-125 exam
At the itexamlibrary, the cisco 200-125 braindumps is written by many experienced IT professionals and 99.9 percent of the hit rate. If you don’t have time to prepare for 200-125 or classes, the itexamlibrary’s 200-125 learning material will help you master your knowledge of the exam. By using the itexamlibrary, you can get excellent results from the CCNA data center exam.
210-060 dumps exam
Our cisco 210-060 exam database is very efficient and our professional team is always at your service.
300-135 exam guide
Both formats cover the entire syllabus recommended by Cisco for implementing the Cisco Secure Mobility Solution Certification Exam.
300-320 exam questions
Itexamlibrary provides high quality IT authentication test heap. This will help you to pass the exam easily.
300-075 pdf
Itexamnow is more than provider of learning materials. We are a knowledge center and expertise hub. As we employ experienced IT certification professionals.
200-125 pdf
we are able to provide your organization with custom-developed learning plans and education materials.
200-310 pdf dumps
Itexamnow offer a standard exam material of Cisco exam practice tests. The standard exams are important if you have never taken a parametric or VUE exam before.
210-060 exam pdf
The accuracy of the Q&As are fully guaranteed and the number is enough for it to impact you passing the exam.
200-125 pdf
300-115 Cisco
300-208 exam

For å sende oss en bookingforespørsel, vennligst fyll ut skjemaet under. Alle felter må fylles ut
Allerede registrert kunde? Klikk her for å logge inn
NB! Velg kun klokkeslett ihht til sesongens inn- og utleveringstider
NB! Velg kun klokkeslett ihht til sesongens inn- og utleveringstider
Eierens tillatelse til å løpe fritt med andre hannhunder og tisper på inngjerdet området
Dato for siste vaksinasjon av hunden
Eierens tillatelse til å la hunden løpe fritt på turer
Vennligst oppgi informasjon om medisiner osv i kommmentarfelet "Øvrig Informasjon ". Tillegg NOK. 60 - pr. dag for å gi medisiner.
Pris kr. 15,-/stk
Pris kr. 20,-/stk
Pris kr. 15,-/stk
Pris kr. 39,-/stk
Fortell oss hvor du fant oss
Du må gi beskjed dersom din hund skal ha egen bås og ikke kan bo med noen andre under noen omstendigheter.

Inn-/Utlevering

Hverdager mellom kl: 09:00-11:00/15:00-17:00

Lørdag kl 11:00-12:00 og søndag kl 16:00-18:00

Helligdager 11:00-12:00

Ved levering/henting utenom disse tidene tilkommer et gebyr på 350,-

Betingelser for hotellplass

 • Henting og levering utenom disse tidene kan kun avtales i spesielle tilfeller.
 • Bestilling av opphold er bindende, og evt avbestilling må skje skriftlig. Ved avbestilling belastes 50% av oppholdets totale pris. Ved avbestilling senere enn 14 dager før ankomst, belastes oppholdets totale pris.
 • Hentes en hund tidligere enn avtalt, betales det for opprinnelig avtalt opphold.
 • Eiere som ønsker at hunden skal kunne løpe fritt på turer og i lek med andre hunder, tillater dette for egen regning og risiko.
 • Vi forplikter oss til å ta godt vare på hunden din og gi den godt tilsyn.
 • Hunden skal være ved normal god helse og fri for smittsomme sykdommer.
 • Hunden skal ha gyldig vaksinasjonsattest som må fremvises. (vaksine mot valpesyke (parvo) og vaksine mot kennelhoste skal ikke være  eldre enn et år. Er det over et år siden hunden fikk disse vaksinene sist så skal revaksinering ha skjedd 14 dager før oppholdet).
 • Skulle hunden skades eller forulykkes under oppholdet, har vi rett til å kontakte veterinær på eiers bekostning.
 • Skade som beror på hundens eget forhold eller noe hundeeieren selv eller noe denne er ansvarlig for, skal i sin helhet dekkes av hundeeieren.
 • Skade som skyldes hendelig uhell eller simpel uaktsomhet, skal i sin helhet dekkes av hundeeieren.
 • Labben Hundepensjonat kan ikke på noen måte gjøres økonomisk ansvarlig for skader eller sykdom som forvolder en hunds død, invaliditet som følge av forhold før, under eller etter oppholdet
 • Vi er kun ansvarlig for skade som beror på grov uaktsomhet fra vår side.
 • Vi tar ikke imot aggressive eller ustabile hunder.

Vi selger også snacks som bestilles samtidig med oppholdet:

Pose kr. 75,-
1 griseøre kr. 15,-

stort tørket bogblad kr. 20,-

tyggeknute kr. 15,-

kjeks kr. 39,-